Particulieren

Particulieren die een huis hebben gekocht en daarbij een hypotheeklening hebben afgesloten bij Onesto, krijgen een gratis begeleiding via C-REAL. Ze kunnen rekenen op technisch advies om hun woning beter, comfortabeler en energiezuiniger te maken. Tegelijk helpen we ze met het bekijken van de financiële formule die voor hen het meest interessant is.

Wie komt in aanmerking?
  • Bestaande klanten die al een lopende hypotheek bij Onesto hebben en hun woning energiezuiniger willen maken
  • Kopers van een woning die als kredietnemer bij consortiumpartner Onesto terechtkomen en kort na aankoop en bij voorkeur voor verhuizing hun woning grondig willen (laten) renoveren
Wat bieden wij particuliere woningeigenaren?
  • Gratis objectief advies en begeleiding doorheen de hele customer journey (met financieel en technisch advies op maat) om de woning kwaliteitsvol te (laten) renoveren en ze optimaal energiezuinig en comfortabel te maken.
  • Totaalservice (one-stop-shop) van idee tot uitvoering en het aanvragen van eventuele premies en subsidies achteraf
Concreet betekent dat:
  • Plaatsbezoek met check-up van de woning door een specialist
  • Renovatierapport met daarin de (schriftelijke) bevindingen van onze specialist(en) omtrent isolatie, verwarming, energieverbruik enzoverder.
  • Financieel plan op maat van het beschikbare budget
  • Begeleiding doorheen het hele renovatietraject
  • Hulp bij aanvragen premies/subsidies

Downloads particulieren

Klik hier

Downloads VME/syndici

Aanmeldingsformulier