C-REAL

C-REAL is een onderzoeksproject dat - met de financiële steun van Horizon 2020 - een permanente en structurele samenwerking tussen een kredietverlener (Onesto) en een renovatieadviseur (Dubolimburg) wil realiseren om de renovatiegraad en de renovatiekwaliteit in de provincie Limburg te verhogen. Om tot volledige klanttevredenheid te komen, zal er een effectieve samenwerking tussen de renovatieadviseur en de bouwsector worden opgericht.

Het actief betrekken van kredietverleners om eigenaren en kopers van een woning aan te moedigen om te renoveren, levert een aanzienlijke toegevoegde waarde op. Kredietverleners spelen een cruciale rol bij aankoop en hebben vaak contact met kopers. Bovendien kunnen kredietverleners, omwille van de bestaande klantrelatie, eigenaren rechtstreeks aanspreken. Het is voor kredietverleners van groot belang dat de woningen die ze financieren optimaal energiezuinig gemaakt worden, dit om hun risico te verkleinen.

Een aanbod van financieringsmogelijkheden, gecombineerd met een scala aan diensten om objectief (technischadvies en begeleiding te geven bij de renovatie én een tijdige en kwalitatieve uitvoering, biedt alle partijen een significante toegevoegde waarde. Zo maakt C-REAL de weg vrij voor een helder, solide en schaalbaar businessmodel.

Bij het opzetten van deze structurele samenwerkingen en het aanbieden van geïntegreerde woningrenovatiediensten richten we ons op 3 primaire doelgroepen die we doorheen de hele customer journey begeleiden:

- kopers van een woning willen we kort na aankoop en bij voorkeur voor verhuizing hun woning grondig laten renoveren;
eigenaren die al een lopende hypotheek hebben willen we aansporen om de woning energiezuiniger te maken;
- verenigingen van mede-eigenaren (VME's) van appartementsgebouwen.

C-REAL zal voor elk van deze doelgroepen de ontwikkelde methodologieën documenteren en implementeren.
Ze zullen worden gebruikt als basis voor aanbevelingen aan verschillende potentiële belanghebbenden (stakeholders en secundaire doelgroepen).

Het Energiehuis Limburg zal de resultaten van het project integreren in haar huidige werking.

C-REAL heeft financiering ontvangen van het Europese Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 890537.