Gemeentelijke overheden

Gemeenten zijn geprefereerde partners van C-REAL. Zij geven geloofwaardigheid aan het project door hun objectieve rol en hun streven naar de reductie van CO2-emissie in het kader van hun Klimaatactieplan en de (klimaat)verbintenissen van de het Burgemeestersconvenant.

Wie willen we bereiken?

  • Beleidsmakers (college van burgemeester en schepenen, directeurs)
  • Ambtenaren (wonen, duurzaamheid, milieu, ruimtelijke ordening)
Wat bieden we de Limburgse gemeenten?
  • Concrete acties en oplossingen om de CO2-emissie op hun grondgebied te verlagen 
Concreet betekent dat:
  • Aanbieden van manuals en werkmethodes
  • Aanbieden van kant-en-klare communicatie(tools)
  • Aanbieden van renovatiebegeleiding aan hun inwoners om zo mee te helpen aan het uitvoeren van hun klimaatactieplannen

Downloads gemeentelijke overheden

Klik hier