Kennisinstellingen

Kennisinstellingen en verwante organisaties/renovatieadviseurs zijn belangrijke partners. Zij denken mee en ondersteunen bij de ontwikkeling van een opschaalbaar businessmodel vanuit hun wetenschappelijke achtergrond en invalshoek. We leren van elkaars ervaringen.

Welke kennisinstellingen willen we bereiken?

Kennisinstellingen die zich in het werkveld van het project situeren, binnen of buiten Limburg.

Wat bieden we kennisinstellingen?
  • Leren van elkaar via kennisuitwisseling in expertengroepen
  • Delen van knowhow en ervaring 
  • Analyseren van de huidige situatie op het vlak van duurzame renovaties
  • Formuleren van oplossingen die opschaalbaar zijn
Concreet betekent dat:
  • Documenteren en gemakkelijk toegankelijk maken van relevante data 
  • Vindbaar maken van interoperabele, herbruikbare gegevens en wetenschappelijk onderbouwde methodologieën
  • Delen van ervaringen / lessons learned
  • Ontwikkelen van prototypes die energiebesparingen in het veld teweegbrengen (toegepast onderzoek)

Downloads kennisinstellingen

Klik hier