Ontzorg uw klanten! Mijn VerbouwPremie voor aannemers

Bouwsector Financing
17 June 2024

Heeft u een klant die een aanvraag wil indienen voor een Mijn VerbouwLening (MVL) of Mijn VerbouwPremie (MVP)? Dan moet hij stavingsstukken voorleggen om zijn aanvraag te ondersteunen. Hoe kan u als aannemer uw klanten ontzorgen? Vlaanderen zorgde voor een handig overzicht om u, als aannemer, wegwijs maken in de stavingsstukken waarbij u een rol speelt: offertes, facturen en technische attesten.

Ontzorg uw klanten! Mijn VerbouwPremie voor aannemers

Heeft u een klant die een aanvraag wil indienen voor een Mijn VerbouwLening (MVL) of Mijn VerbouwPremie (MVP)? Dan moet hij stavingsstukken voorleggen om zijn aanvraag te ondersteunen. Hoe kan u als aannemer uw klanten ontzorgen? Vlaanderen zorgde voor een handig overzicht om u, als aannemer, wegwijs maken in de stavingsstukken waarbij u een rol speelt: offertes, facturen en technische attesten.
U vindt het volledige overzicht in deze pdf.
 
Hoe helpt u uw klanten?
 
· Informeer uw klanten goed dat zij, indien zij aanspraak willen maken op MVL/MVP, verplicht zijn om te voldoen aan de geldende minimumeisen die in elke categorie van werken van toepassing zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de Rd-waarde van dakisolatie, de Ug-waarde van beglazing, het thermisch vermogen van een zonneboiler, enz.
· Voeg zoveel mogelijk details aan uw offertes en facturen toe. Hoe meer details, hoe sneller de aanvraag van uw klant behandeld kan worden.
· Indien u meerdere categorieën van werken (zoals bepaald bij MVL en MVP) in eenzelfde offerte of factuur vermeldt, is het belangrijk dat u deze kosten duidelijk opsplitst.
 
Meer informatie nodig?
 
Op deze webpagina’s vindt u steeds de recentste informatie:
· Mijn VerbouwLening
· Mijn VerbouwPremie
· Vind het energiehuis van uw werf