C-REAL op Europese top

Bouwsector Overheid Financing
12 June 2024

OneStopShop (OSS) promotoren en supporters verzamelden op 11 juni 2024 in Brussel om hun kennis te delen en praktijkervaringen uit te wisselen op de eerste EU Peers-ontmoeting. Voor Dubolimburg nam Karen Smets deel aan een panelgesprek en vertelde - als consortiumpartner van C-REAL - op welke manier we de renovatiegraad en -kwaliteit in Limburg versnellen, en hoe de onderzoeksresultaten zullen worden geïntegreerd in OSS EnergiehuisLimburg.

C-REAL op Europese top

Belangrijke inzichten voortkomende uit de ontmoeting:

  • De noodzaak aan kennisdeling waardoor de OSS (nu en later) sneller en beter kan inspelen op de geleerde lessen
  • Het belang van het vertrouwen tussen alle betrokken partijen (eigenaren, VME's, renovatieadviseurs, kredietverstrekkers, syndici)
  • De behoefte aan een gemeenschappelijk en consistent beleid / framework dat rekening houdt met de noden van alle betrokken partijen