Welke rol speelt provincie Limburg binnen C-REAL?

Provincie Limburg is een van de eerste Vlaamse provincies met een uitgesproken ambitie op het vlak van klimaatneutraliteit. Het Limburgse provinciebestuur koestert de ambitie om tegen 2050 van Limburg een klimaatneutrale provincie te maken door de CO₂-uitstoot drastisch in te perken, met als belangrijkste mijlpalen 30% reductie tegen 2020 en 40% tegen 2030. 

De provincie neemt binnen C-REAL het projectmanagement voor haar rekening, en is verantwoordelijk voor het opzetten van een centraal projectbeheersysteem en andere taken die de interne samenwerking, interactie en communicatie bevorderen.