Welke rol speelt Dubolimburg binnen C-REAL?

Dubolimburg vzw is sinds 2005 het Limburgse steunpunt voor duurzaam bouwen en wonen. De expertise van de organisatie - een echte pionier in Vlaanderen - zit in het objectieve, onafhankelijke maatadvies voor zowel particuliere (ver)bouwers als lokale (gemeentelijke) overheden. 

Binnen C-REAL reikt Dubolimburg ervaring en knowhow aan op het vlak van advies en begeleiding voor particuliere (ver)bouwers via het aanbod van De Huisdokter. Voor zowel woningeigenaren als eigenaren (en syndici) van appartementsgebouwen (die gezien hun specifieke problematiek een aangepaste aanpak vereisen) zijn er advies- en begeleidingsformules op maat. Advies gebeurt aan huis door ervaren specialisten.

Verder zorgt Dubolimburg met haar uitgebreide netwerk binnen de Limburgse gemeenten voor een vertaling van het project naar de Klimaatactieplannen en het Burgemeestersconvenant die onder andere een grote reductie van CO2-emissie voorstaan.

250