Wat is het belang van C-REAL voor provincie Limburg?

Het Limburgse provinciebestuur koestert de ambitie om tegen 2050 van Limburg een klimaatneutrale provincie te maken. Dit doen we door onze CO₂-uitstoot drastisch in te perken, met als belangrijkste mijlpalen 30% reductie tegen 2020 en 40% tegen 2030. Daarnaast reageren we ook op de reeds voelbare en verwachte gevolgen van de klimaatopwarming.

We doen dit door zelf de handen uit de mouwen te steken via ons provinciaal klimaatactieplan waarin de provinciale krachtlijnen werden uitgezet, maar ook door gemeentebesturen te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van hun gemeentelijke klimaatplannen én door samenwerkingen, projecten, experimenten en andere initiatieven op poten te zetten samen met partners.

Het energieverbruik en de CO2-uitstoot van private gebouwen en woningen verkleinen is een belangrijke stap bij het behalen de klimaatdoelstellingen. De resultaten van de pilootprojecten binnen C-REAL, en de uiteindelijke uitrol van het ontwikkelde business model moeten helpen om de renovatiegraad en – kwaliteit in de provincie te verhogen.