Wat is het belang van C-REAL voor Onesto?

Onesto wil een voortrekkersrol opnemen in het streven naar betaalbaar en comfortabel wonen voor iedereen. Iedereen verdient een eerlijke kans op betaalbaar wooncomfort. Om dat te verwezenlijken moet er nog heel wat veranderen. Niet alleen het financieren is daarbij een belangrijke schakel. Er is tevens nood aan meer samenwerking tussen alle spelers op de woningmarkt. Ook een aangepaste visie op eigendomsverwerving maakt deel uit van het grotere plaatje. Door als partner deel te nemen aan projecten, zoals C-REAL, kan Onesto hiertoe alle puzzelstukjes verzamelen om daaraan bij te dragen.