Verplicht EPC GD voor álle appartementsgebouwen

Bouwsector Overheid Financing Particulier Kennisinstellingen
09 January 2023

Alle appartementsgebouwen moeten tegen 1 januari 2024 over een EPC beschikken van de gemeenschappelijk beheerde delen (schildelen en installaties) van het appartementsgebouw, EPC GD genoemd.

Verplicht EPC GD voor álle appartementsgebouwen

Tegen eind vorig jaar moest dit EPC beschikbaar zijn voor de grote en middelgrote appartementsgebouwen (vanaf 5 eenheden) en tegen eind 2023 moeten ook de kleinste appartementsgebouwen (2 tot 4 wooneenheden) over een EPC GD beschikken. De verplichting staat los van verkoop of verhuur. 

Aandachtspunt: een EPC GD moet waarheidsgetrouw en volledig zijn. De informatie uit het EPC GD wordt namelijk automatisch gebruikt bij de opmaak van de EPC’s van de eenheden (appartementen, winkel, kantoor, ... ) in het gebouw.

Is het EPC GD onvolledig, dan kan het EPC van een eenheid in het gebouw niet opgemaakt worden. Bevat het EPC GD fouten, dan bevat het EPC van een appartement in het gebouw diezelfde fouten.

Lees meer over het EPC GD.