133 deelnemers voor infosessies renovatie appartementen

Bouwsector Overheid Financing Particulier Kennisinstellingen Andere
02 November 2022

133 syndici en appartementseigenaren namen op dinsdag 25 oktober deel aan de opleiding en infosessie van C-REAL (Genk).

133 deelnemers voor infosessies renovatie appartementen

C-REAL wil de renovatiegraad van woningen appartementsgebouwen in Limburg verhogen en verbeteren. Op dinsdag 25 oktober nodigden we – met de (financiële) steun van de Stad Genk - syndici en appartementseigenaren uit in de schouwburg van het stadhuis van Genk. Op het programma: een door het BIV erkende opleiding in de namiddag en ’s avonds een infosessie rond de collectieve renovatie van appartementsgebouwen. Maar liefst 133 syndici en eigenaren van de 10 aan C-REAL Genk deelnemende (pilot)residenties tekenden present.

Renovatie van appartementsgebouwen is geen simpele klus. Naast het wegwerken van technische barrières ligt er een grote uitdaging in het sensibiliseren en overtuigen van de Verenigingen van Mede-eigenaren. Samen met de Stad Genk ging C-REAL, een Europees onderzoeksproject van Dubolimburg, Onesto en provincie Limburg - op zoek naar tools en manieren om de nodige en wettelijk vereiste renovaties te faciliteren.

Opleiding

In aanwezigheid van schepen Alessandro Cucchiara kregen 40 Limburge syndici op dinsdag 25 oktober een opleiding aangeboden omtrent een meerjaren onderhouds- en renovatieplan. Ze kregen verder specifieke tools aangereikt die het een syndicus moeten toelaten het gedrag van een Vereniging van Mede-Eigenaren (VME) op de juiste manier te sturen en de mindset rond renovatie te verbeteren.

Infosessie

’s Avonds namen 93 eigenaren en syndici deel aan een infosessie die – naast een voorstelling en een stand van zaken van de pilootprojecten van C-REAL GENK – de financieringsmogelijkheden voor de renovatie van appartementsgebouwen tegen het licht hield. Joris Piette van Onesto ging onder andere dieper in op MijnVerbouwlening en Mijn Verbouwpremie. Afgesloten werd met een netwerkreceptie voor alle aanwezigen.