Wijzigingen aan Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening

Bouwsector Overheid Financing Particulier
05 October 2022

Op donderdag 29 september kwam de Vlaamse Regering in haar septemberverklaring ook tot een akkoord over een aantal premies die een impact hebben op Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening. Die hebben ook hun invloed op de premies voor VME's, die mogelijks beter nog even wachten om hun verbouwpremies aan te vragen...

Wijzigingen aan Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening

Mogelijks wachten VME’s beter nog even om Mijn VerbouwPremie aan te vragen

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering principieel om een hogere Mijn VerbouwPremie toe te kennen aan eigenaar-bewoners van appartementen die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. De aanpassing van de regelgeving is lopende en de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt verwacht tegen eind december 2022. De nieuwe regelgeving zal echter ook aanpassingen vergen aan het online loket van Mijn VerbouwPremie, enerzijds voor aanvragen door VME’s of andere investeerders voor de gemeenschappelijke delen.

Anderzijds voor aanvragen door eigenaar-bewoners voor de hogere premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen. Deze aanpassingen zijn niet klaar op 1 oktober 2022, maar wellicht pas vanaf 1 april 2023 beschikbaar zijn. Aan VME’s wordt gevraagd om nog te wachten met hun premieaanvraag, tot 1 april 2023 (op voorwaarde dat hun facturen op dat ogenblik nog geen 2 jaar oud zijn). 

LEES ALLE WIJZIGINGEN HIER