13 VME's aangemeld, 6 begeleidingen starten in september

Bouwsector Overheid Financing Particulier Kennisinstellingen
30 August 2021

C-Real wil de renovatiegraad en –kwaliteit in de provincie Limburg verbeteren, en appartementsgebouwen – met hun specifieke uitdagingen – vormen daar een essentieel onderdeel van. Op dit moment hebben al 13 Verenigingen van Mede-eigenaren (VME’s) zich aangemeld voor uitgebreid renovatieadvies. In september starten zes VME’s met hun renovatiebegeleidingstraject.

Het gaat om appartementsgebouwen in de gemeenten Genk en Hasselt.

13 VME's aangemeld, 6 begeleidingen starten in september

Welke VME’s komen in aanmerking voor advies en begeleiding?

 • Eigenaars van een appartement of appartementsgebouw dat ouder dan 40 jaar is
 • VME's van een appartementsgebouw dat ouder dan 40 jaar is
 • Syndici van appartementsgebouwen die ouder dan 40 jaar zijn

Wat bieden wij VME's en syndici?

 • Objectief advies en begeleiding doorheen de hele customer journey (met financieel en technisch advies op maat) om de appartementsgebouwen kwaliteitsvol te (laten) renoveren en ze optimaal energiezuinig te maken.
 • Totaalservice (one-stop-shopping) van idee tot uitvoering
 • Ontzorging van de syndicus door het aanreiken van kennis (maatregelen en hun volgorde van belangrijkheid) en het uit handen nemen van werk (opvragen offertes etc)
 • Ervaring en knowhow uit eerdere projecten

Concreet betekent dat:

 • Plaatsbezoek met check-up van de gemeenschappelijke delen en private wooneenheden
 • Bevraging van de aanwezige bewoner(s) over comfortbeleving en eventuele gebreken van het gebouw (ter vergroting van het draagvlak)
 • Analyse van de historische energieverbruiken indien beschikbaar
 • Gedetailleerd adviesrapport met de volgende focus:
 • analyse van de gebouwschil:
 • check-up van muren, vloeren, daken, buitenschrijnwerk, balkons en terrassen met een beschrijving van de bestaande situatie
 • verschillende renovatiescenario’s
 • uitgewerkte details (aansluiting balkon met nieuwe gevel, dakopstand, raamaansluiting met gevel enz)
 • een kostenraming
 • analyse van de technieken:
 • check-up van de verwarming, sanitair warm water en ventilatie met een beschrijving van de bestaande situatie
 • verschillende renovatiescenario’s
 • een kostenraming
 • analyse van het comfortniveau en mogelijke maatregelen: ventilatie, akoestiek, oververhitting, toegankelijkheid, afvalopslag en fietsenberging.
 • Toelichting van het adviesrapport aan de hand van een presentatie aan de VME en aan de raad van mede-eigendom of een alternatieve manier van presenteren (infomarktje etc)
 • Aanleveren van een meerjarenplan met renovatiemaatregelen
 • Financieel advies en begeleiding gebaseerd op een gefaseerd stappenplan